Энциклопедия Каманак
Мир Слова
[Каманак] энциклопедия анализа и просмотра персидского контента
смысл قاضی یقینی
Вид (قاضی یقینی) в Каманак, смысл и перевод قاضی یقینی в словарях, анализ слов, изображение (قاضی یقینی) Какие слова и фразы похожи قاضی یقینی
Словари
1. [ ی َ ] (اِخ ) عبداﷲ. اصلش از لاهیجان است و هم در آنجا شهادت یافته . او راست :
یک سخن نشنیدم از وی پیش مردم تا بکی
هر زمان نقل دروغی از زبان وی کنم .
#
ای خوش آن شبها که با افسانه میلی داشتی
درد دل میگفتم و افسانه میپنداشتی .
(آتشکده آذر ص 168).

Значение ( قاضی یقینی ) в словаре Деххода